Silence

Drama History

Two Jesuit priests travel to seventeenth century Japan which has, under the Tokugawa shogunate, banned Catholicism and almost all foreign contact.

Starring

Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Liam Neeson, Issei Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yosuke Kubozuka, Nana Komatsu, Béla Baptiste, Michié, Katsuo Nakamura, Ryo Kase, Motokatsu Suzuki, Yasushi Takada, Ten Miyazawa, Kaoru Endô, Diego Calderón, Shi Liang, Miho Harita, Hairi Katagiri, Hiroko Isayama, Yutaka Mishima, Yoriko Douguchi, Kansai Eto, Shun Sugata, Hako Ohshima,