The Lure

Music Horror

Two mermaid sisters, who end up performing at a nightclub, face cruel and bloody choices when one of them falls in love with a beautiful young man.

Starring

Kinga Preis, Michalina Olszańska, Marta Mazurek, Katarzyna Herman, Andrzej Konopka, Jakub Gierszał, Zygmunt Malanowicz, Magdalena Cielecka, Marcin Kowalczyk, Joanna Niemirska, Katarzyna Sawczuk, Roma Gasiorowska, Grzegorz Stelmaszewski, Janina Wronska, Kr